Your Cart

Όροι χρήσης

1. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς εσάς τον χρήστη/καταναλωτή στον ή μέσω του Ιστοτόπου.
Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την πώληση και την παράδοση προϊόντων από εμάς. Απόκλιση από τους Παρόντες Ορους Αγοράς δεν είναι δυνατή εκτός και αν εγκριθεί εγγράφως από εμάς. Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους αγοράς, όταν α)παραγγείλετε οτιδήποτε μέσω του Ιστοτόπου, β) παραγγείλετε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση και την χρήση του Ιστοτόπου, δίνετε την συγκατάθεσή σας στους αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου στο σύνολό τους, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ισχύει για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, το διαδίκτυο ή τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.staff-gallery.com και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα   εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.Ολα τα προϊόντα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο εκτός απροόπτου υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος μας αντικατοπτρίζει τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων μας, μπορεί ένα προϊόν να εμφανίζεται στον Ιστότοπο και να μην είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν παραλλαγές ή διαφορές (μικρής σημασίας) στο χρώμα των προϊόντων, ως αποτέλεσμα των τεχνολογιών απεικόνισης ή για άλλους τεχνικούς λόγους. O Ιστότοπος δεν ευθύνεται για αυτές τις παραλλαγές και αποκλίσεις και κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο δεν μπορεί να συναχθεί ή να θεμελειωθεί από τυπογραφικά λάθη, περιγραφές προϊόντων, ή πρόδηλα σφάλματα στον Ιστότοπο.
Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της εταιρείας οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για αγορές μέσω της ιστοσελίδας www.staff-gallery.com. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), εν'ω το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί μέσω του ιστότοπου www.staff-gallery.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Ολες οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο είναι μόνο μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν αποτελούν προσφορά ή δεσμευτική σύμβαση. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η παραγγελία σας είναι μια πρόταση για την αγορά προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία σας. Ολες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς  υπόκεινται σε αποδοχή από την εταιρεία μας. Διατήρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε μια παραγγελία εκ των προτέρων ανά πάσα στιγμή και να αρνηθούμε να δεχτούμε μια παραγγελία χωρίς να παρέχουμε λόγους και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι μια παραγγελία μπορεί να μην γίνει αποδεκτή εάν τα προϊόντα παρόλο που μπορεί εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν είναι πλέον διαθέσιμα, εάν δεν εγκριθεί η πληρωμή σας , ή εάν υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις ότι η παραγγελία έγινε αυτοματοποιημένα με τη βοήθεια ή την συμμετοχή λογισμικού,ρομπότ, ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου. Σε περίπτωση που μια παραγγελία ή μέρος αυτής (αν πρόκειται για παραγγελία με περισσότερα του ενός προϊόντα) δεν γίνει αποδεκτή , η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να την ακυρώσει στο σύνολό ή μέρος αυτής χωρίς καμία ευθύνη. Μετά την ακύρωση το ποσό που τυχόν καταβλήθηκε θα επιστραφεί. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία ακόμα και μετά την δημιουργία της σύμβασης πώλησης, τερματίζοντας έτσι την σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ακυρωμένης παραγγελίας ή μέρους αυτής θα επιστραφεί.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. To ηλεκτρονικό κατάστημα, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω του Ιστοτόπου μόνο εάν είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.
Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε στην αίτηση ή την παραγγελία είναι ακριβείς και πλήρεις.
Σημειώνεται όλα τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας μέχρι να καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά στο σύνολό τους στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των εξόδων, τμηματικών ή ταχύτερων παραδόσεων.

Ολο το περιεχόμενο των προϊόντων που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, που συμπεριλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα λογότυπα, εμπορικά σήματα,εικονίδια, φωτογραφίες,εικόνες, ανήκει στις εταιρείες με τις οποίες κατά διαστήματα συνεργαζόμαστε και στις θυγατρικές της εταιρείες στους δικαιοπαρόχους ή στους παρόχους περιεχόμενού της. Ολα τα στοιχεία του Ιστοτόπου,συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του γενικού σχεδιασμού και του περιεχομένου του, ενδέχεται να προσατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου και ιδιοκτήτη του εκάστοτε δικαιώματος.

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο παρέχονται <<ως έχουν>> και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ή δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον Ιστότοπο διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα και δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την χρήση του περιεχόμενου του Ιστοτόπου από την άποψη της ορθότητας, της ακρίβειας,της επάρκειας, της χρησιμότητας, της αξιοπιστίας.

2Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Η Blue Company AE και οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη, αντιπροσώπους της ή οποιοδήποτε άλλο μέλος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, ή παράδοση του Ιστοτόπου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές , επακόλουθες, ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την χρήση, ή την αδυναμία χρήσης, του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή ατέλειες των πληροφοριών του Ιστοτόπου, ή την απόδοση των προϊόντων ή (ζημιών) που με άλλο τρόπο προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η Blue Company AE έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα οποιωνδήποτε τέτοιων ζημιών.

Για την διευκόλυνσή σας και για την βελτίωση της χρήσης του Ιστοτόπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι προς Ιστοτόπους που ανήκουν και ελέγχονται από τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν εκτός υπηρεσιών  του Ιστοτόπου της και βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Blue Company ΑΕ . Οι Ιστότοποι με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικές πληροφορίες καθώς και την δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Blue Company AE δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοτόπων. Επομένως επισκέπτεσθε αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους Ιστοτόπους, εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να ελέγχετε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Blue Company AE μπορεί να αρνηθεί την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά  πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά  τις οποίες  πιστεύει ότι η χρήση του Ιστοτόπου παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου και/ ή τους ισχύοντες νόμους.
Η Blue Company AE μπορεί να αρνηθεί να αποστείλει παραγγελία η οποία έγινε από όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, που κατ εξακολούθηση δεν έχει παραλάβει την παραγγελία του με δική του υπαιτιότητα και παρόλο που του έχουνε γίνει σχετικές ενημερώσεις με e mail και sms για την παραγγελία του.Μπορεί επίσης να απαιτήσει την πληρωμή της νέας παραγγελίας με τραπεζική κατάθεση έτσι ώστε να κατοχυρώσει ότι ο πελάτης θα παραλάβει την παραγγελία του.
Δεν επιτρέπετε να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος η χαρακτηριστικό του Ιστοτόπου ή οποιοδήποτε συστήματος που συνδέεται με τον Ιστότοπο μέσω πειρατείας, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης (Password mining) ή άλλων παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων μέσων. 

H Blue Company AE σέβεται πλήρως το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες συνθήκες αποκαλύπτουμε πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Πολιτική για τα Cookies.
Με την υποβολή μιας παραγγελίας αγοράς συμφωνείτε και κατανοείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.
Η Blue Company AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.
Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της Blue Company AE για τυχόν αλλαγές.
Κάθε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων εκλαμβάνεται χωριστά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή όρος κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή ανεφάρμοστος, η διάταξη ή ο όρος αυτός θεωρείται ότι είναι διαχωρίσιμος και δεν θίγει την ισχύ οποιονδήποτε άλλων διατάξεων ή όρων του κεφαλαίου  Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου της  Blue Company AE.

2Β. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της Blue Company AE διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

3. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Blue Company AE αγοράζει τα προϊόντα από διάφορες εταιρείες και τα προωθεί στην αγορά, μεταπωλώντας τα σε τρίτους μέσω του Ιστοτόπου https://www.staff-gallery.com/. και η σχέση που συνδέει τις εταιρείες είναι αυτή του προμηθευτή -πωλητή προς αγοραστή - μεταπωλητή.

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το ηλεκτρονικό κατάστημα  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
Αξεσουάρ που τοποθετούνται στο προϊόν  για την φωτογράφηση και την προώθηση του, δεν περιλαμβάνονται στην τελική πώληση του προϊόντος.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.

Η Blue Company AE προσφέρει.

  • Ταχύτητα εξυπηρέτησης.
  • Αξιοπιστία.
  • Συχνή ανανέωση των προϊόντων μας.
  • Καθημερινές προσφορές.

Τα στοιχεία της εταιρείας Αγοράς και πώλησης προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι.
Διακριτικός τίτλος: Blue Company AE
Αριθμός ΓΕΜΗ:8488701000
ΑΦΜ: 998104276
ΔΟΥ:  Λάρισας
Έδρα: 4o χλμ Λάρισας Θεσσαλονίκης
ΤΚ 41500 
Τηλ. 2410 289097.